header image

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Lijkt het je leuk om hulp en pedagogische begeleiding te geven aan kinderen in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg of het basisonderwijs? Dan past het beroep pedagogisch medewerker helemaal bij jou.

Het beroep

Als pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) maak je van opvoeden je werk. Je kunt goed communiceren, begeleiden en organiseren. Je bent enthousiast en je beschikt over een flinke portie geduld. Als pedagogisch medewerker kinderopvang werk je meestal als groepsleiding in de kinderopvang. De kinderopvang biedt opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen tot en met 12 jaar. Niet alleen opvoeden behoort tot je taak, maar ook bijvoorbeeld verzorging van de kinderen. Als pedagogisch medewerker kinderopvang kun je aan het werk in een organisatie voor kinderopvang. Je kunt daarbij denken aan buitenschoolse opvang, gastouderopvang of bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Ook is het mogelijk om door te leren en een diploma op niveau 4 te halen.

Ontdek meer over deze opleiding

Niveau

Duur

Leerweg

Niveau 3

3 jaar

BOL

BOL

aanmelden arrow right

Let op: Voor het aanmelden is een DigiD nodig. Hou deze bij de hand.

Zó werkt het aanmelden

Weten hoe het aanmelden werkt of heb je hier hulp bij nodig?

img

‘Ik voel me als een vis in het water tussen de kinderen.’

lijst afbeelding

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang BBL

Toelatingseisen

Voor een opleiding op niveau 3 heb je nodig:
– een vmbo-diploma (tl, gl, kl), of
– een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo/vwo, of
– een mbo-diploma op niveau 2.

De opleiding

De opleiding Pedagogisch Medewerker is op niveau 3. De opleiding duurt 3 jaar.

De praktijk staat centraal in de opleiding. Dat betekent dat je vanaf het begin van je opleiding te maken krijgt met situaties waarmee je als beginnend beroepsbeoefenaar in aanraking kunt komen. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken.

Tijdens de opleiding leer je omgaan met de verschillende doelgroepen. Je leert jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Al in het eerste jaar van je opleiding ga je één dag in de week stage lopen in een instelling van je keuze. Hoe verder in de opleiding hoe meer je in en van de praktijk gaat leren.

Kans op werk

Na de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang heb je veel kans op werk. Op de site www.kiesMBO.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.