header image

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) krijg je in je werk te maken met kinderen met een speciale begeleidingsvraag.

Het beroep

Je bent het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en externe betrokkenen bij de begeleiding van je doelgroep. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je daarnaast coördinerende taken binnen de organisatie krijgen. Je werkt zelfstandiger en je draagt meer verantwoordelijkheid dan de pedagogisch werker op niveau 3. Met het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker kun je aan het werk in een organisatie voor kinderopvang. Je kunt daarbij denken aan buitenschoolse opvang, gastouderopvang of bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Ook kun je verder leren en doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld SPH, PABO of Pedagogiek.

Ontdek meer over deze opleiding

Niveau

Duur

Leerweg

Niveau 4

3 jaar

BOL

BOL (niv. 4)

aanmelden arrow right

Let op: Voor het aanmelden is een DigiD nodig. Hou deze bij de hand.

Zó werkt het aanmelden

Weten hoe het aanmelden werkt of heb je hier hulp bij nodig?

img

‘Ik vind het geweldig om groei bij kinderen te zien en hun vertrouwen te krijgen.’

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
– een vmbo-diploma (tl of gl), of
– een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo/vwo, of
– een mbo-diploma op niveau 2 of 3.

Heb je een kaderdiploma en wil je een opleiding volgen op niveau 4, dan volgt er eerst een adviesgesprek.

De opleiding

De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker is op niveau 4. De opleiding duurt 3 jaar. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes van ongeveer tien weken.

De praktijk staat centraal in de opleiding. Dat betekent dat je vanaf het begin van je opleiding te maken krijgt met situaties waarmee je als beginnend beroepsbeoefenaar in aanraking kunt komen. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken.

Tijdens de opleiding leer je omgaan met de verschillende doelgroepen. Je leert jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Al in het eerste jaar van je opleiding ga je één dag in de week stage lopen in een instelling van je keuze. Hoe verder in de opleiding hoe meer je in en van de praktijk gaat leren.

Kans op werk

Er zullen genoeg vacatures zijn. Daarom zal je een baan kunnen vinden die bij je opleiding past. Het verschilt wel per regio.

Na de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker heb je een goede kans op werk. Het aantal vacatures is verschillend per regio. Op de site KiesMBO.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.