header image

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Wil je graag met kinderen werken en aan hun ontwikkeling bijdragen? Vind je het leuk om dingen uit te leggen en jongeren te stimuleren? Dan is de opleiding Onderwijsassistent iets voor jou.

Let op: de richting Onderwijsassistent is een uitstroomrichting van Pedagogisch Werk

Het beroep

Als onderwijsassistent krijg je te maken met kinderen in verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Ook kan het zijn dat je te maken krijgt met kinderen met gedrags- en leerproblemen die extra begeleiding nodig hebben. Je hebt als onderwijsassistent onder meer de volgende taken: je ondersteunt leerlingen bij het leren lezen, helpt bij het organiseren van bijvoorbeeld een excursie, verzamelt lesmateriaal en legt dit klaar, onderhoudt contact met leerlingen, beantwoordt vragen of verwijst door naar de leerkracht. Soms doe je ook wat administratief werk. Met het diploma Onderwijsassistent kun je aan het werk in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Ook is het mogelijk om door te leren op hbo-niveau, bijvoorbeeld de PABO, SPH of Pedagogiek.

Ontdek meer over deze opleiding

Niveau

Duur

Leerweg

Niveau 4

3 jaar

BOL

BOL

aanmelden arrow right

Let op: Voor het aanmelden is een DigiD nodig. Hou deze bij de hand.

BBL

aanmelden arrow right

Let op: Voor het aanmelden is een DigiD nodig. Hou deze bij de hand.

Zó werkt het aanmelden

Weten hoe het aanmelden werkt of heb je hier hulp bij nodig?

img

‘Ik vind het leuk om tijdens mijn stages bij verschillende scholen binnen te kijken.’

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
– een vmbo-diploma (tl of gl), of
– een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo/vwo, of
– een mbo-diploma op niveau 2 of 3.

Heb je een kaderdiploma en wil je een opleiding volgen op niveau 4, dan volgt er eerst een adviesgesprek.

De opleiding

De opleiding Onderwijsassistent is op niveau 4 en duurt 3-4 jaar. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes van ongeveer tien weken.

De praktijk staat centraal in de opleiding. Dat betekent dat je vanaf het begin van je opleiding te maken krijgt met situaties waarmee je als beginnend beroepsbeoefenaar in aanraking kunt komen. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken.

Tijdens de opleiding leer je omgaan met de verschillende doelgroepen. Je leert jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Al in het eerste jaar van je opleiding ga je één dag in de week stage lopen in een instelling van je keuze. Hoe verder in de opleiding hoe meer je in en van de praktijk gaat leren.

Kans op werk

Na de opleiding Onderwijsassistent heb je geringe kans op werk. Deze opleiding is echter wel een mooie doorstroom opleiding voor een opleiding op het Hbo zoals de PABO. Op de site www.kiesMBO.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.