header image

Leermiddelen en Studiekosten

Je hebt gekozen voor één van onze opleidingen. Super! Een frisse start met nieuwe uitdagingen die op je pad gaan komen. Je kunt je afvragen welke kosten hieraan verbonden zijn. Krijg je bijvoorbeeld een studiefinanciering? Moet je lesgeld betalen? Hieronder komen alle belangrijke thema’s aan bod. Je kunt alles teruglezen in het financieel reglement, deze staat in een grijs blok. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. 

Leermiddelen

Vanaf 1 augustus komen de nieuwe lijsten met boeken en licenties online. Door in te loggen in het systeem via onderstaande button ‘Jouw boeken en licenties’, zijn deze te bestellen. Inloggen is mogelijk met jouw schoolaccount.
Start jij dit schooljaar als nieuwe student bij ons? Dan ontvang je de gegevens voor jouw schoolaccount nadat de inschrijving is afgerond.

Let op! Denk jij in aanmerking te komen voor het MBO-Studentenfonds? Wacht dan met het aanschaffen van boeken, licenties en een laptop. Neem in dit geval contact met ons op via groningen@rocmensoalting.nl.

Bekijk hier de instructie video voor het bestellen van leermiddelen en licenties

Licentieoverzicht

Via onderstaande button ‘Licentieoverzicht’, heb jij alle licenties voor jouw opleiding op één plek. Log in met je schoolaccount, kies de licentie die je wilt gebruiken en ga er direct mee aan de slag.

Aanschaffen laptop

Het is de bedoeling dat jij zelf een laptop aanschaft voor gebruik tijdens je studie.

Let op! Denk jij in aanmerking te komen voor het MBO-Studentenfonds? Wacht dan met het aanschaffen van boeken, licenties en een laptop. Neem in dit geval contact met ons op via groningen@rocmensoalting.nl.

Les- of cursusgeld

Als je ouder bent dan 18 jaar betaal je les- of cursusgeld voor je opleiding. Als je een BOL opleiding volgt betaal je lesgeld aan DUO. Als je een BBL opleiding volgt, betaal je cursusgeld aan ROC Menso Alting. Hiermee betaal je voor het volgen van lessen, het doen van examens enz. Dit bedrag verschilt per jaar en per opleidingsniveau. De bedragen worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor meer informatie over de hoogte van het les- en cursusgeld bekijk de website van DUO.

Studiefinanciering

Als je een voltijdopleiding (BOL) volgt op het MBO en 18 jaar of ouder bent, heb je recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Het bedrag van de basisbeurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. DUO maakt dit bedrag aan het einde van de maand aan je over. Voor meer informatie bekijk de website van DUO.  

Een reisproduct voor de OV-chipkaart valt ook onder je studiefinanciering. Je kunt kiezen voor een week of weekend abonnement. Ook MBO-studenten die nog geen 18 jaar zijn maar al wel een BOL opleiding volgen hebben recht op een reisproduct. Lees hier meer over het aanvragen van een studentenreisproduct. Let er op dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor het opzeggen van de studiefinanciering en reisproduct.

MBO-studentenfonds

Het Mbo-studentenfonds is de opvolger van de “Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen”. Het Mbo-studentenfonds zal per 1 augustus 2021 in werking treden en is voornamelijk ten behoeve van financiële ondersteuning.