header image

Missie, visie en strategische koers

Missie

Wat zijn we
ROC Menso  Alting is een christelijk mbo met opleidingen in de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Welzijn en Dienstverlening.

Wat doen we
We bereiden onze studenten voor op hun beroep vanuit een christelijke levensvisie. Bij ons leren ze wat ze nodig hebben om een gewaardeerd en gedreven professional te zijn. We leren ze hun plaats in de samenleving in te nemen en van betekenis te zijn voor de mensen om hen heen. We stimuleren onze studenten het beste uit zichzelf te halen.

Visie

We stellen God centraal en leven Jezus daarin na. Hij is de bron van wat goed en volmaakt is. Hem centraal stellen betekent gebruik maken van talenten, het beste uit onszelf en de ander willen halen. Oog hebben voor de mensen om ons heen en voor de maatschappij. Identiteit en kwaliteit zijn voor ons de basis voor sterk beroepsonderwijs.

Strategische koers

ROC Menso Alting is samen met het Gomarus College onderdeel van de GSG (Stichting Gereformeerde Scholengroep). De GSG heeft in 2022 haar koers opnieuw bepaald. Geen compleet andere koers, maar wel met nieuwe accenten passend bij de tijd van nu. Voortbouwend op onze kernwaarden is onze gezamenlijke ambitie opnieuw geformuleerd.

Ons lonkend perspectief is:
Wij zijn een scholengemeenschap waar het volgen van Jezus Christus centraal staat. Leerlingen, studenten en medewerkers ontdekken hun talenten en hun plek in de maatschappij in Gods Koninkrijk.
Samen ontwikkelen en zijn we op weg naar het mooiste onderwijs van Noord-Nederland.

De volgende zes speerpunten of hoofdthema’s zijn benoemd:

  • Toekomstbestendige scholen (visie, vorming, vormgeving).
  • Versterken interne verbindingen (leerroutes en schakelpunten).
  • Onderwijs en zorg: evenwichtig en in ontwikkeling.
  • Optimaal werkklimaat
  • Identiteitsontwikkeling en aannamebeleid
  • Organisatieontwikkeling en cultuur

In onderstaande animatie wordt de kern weergegeven.

Onze identiteit

Bij ons leer je je beroep vanuit een christelijke levensvisie. Wij zijn ervan overtuigd dat je met een doel gemaakt bent: God wil dat jij je plaats inneemt in deze wereld. En dat je van waarde bent voor de mensen om je heen. Onze docenten dagen jou daarom uit het beste uit jezelf te halen. Voor jezelf én voor de ander.

Strategienota GSG 2022-2025