header image

Gereformeerde scholengroep

ROC Menso Alting Groningen maakt sinds 2008 samen met het Gomarus College deel uit van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De Gereformeerde Scholengroep verzorgt gereformeerd voortgezet onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en gereformeerd beroepsonderwijs in de stad Groningen. Het College van Bestuur van de GSG is eindverantwoordelijk voor ROC Menso Alting Groningen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van de GSG bestaat uit één persoon. Dhr. Edwin van Hoorn is onze bestuurder sinds 1 mei 2020.

Contactgegevens Bestuur:
Bezoekadres: Vondelpad 4, 9721 LX Groningen
Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: bestuurssecretariaat@gsg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht sluit in zijn handelen en werkwijze aan bij de ‘Code Goed Toezicht’ van de VTOI-NVTK, de ‘Code goed bestuur in het mbo 2020’ en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019′.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Gert Jan Bent, portefeuille bestuur en organisatie 

Christelijk onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van jongeren. Toezicht houden op het bieden van dit onderwijs doe ik vanuit mijn betrokkenheid op en verantwoordelijkheidsgevoel voor de Gereformeerde Scholengroep als onderwijsorganisatie die in het Noorden dit onderwijs mogelijk maakt. In de tijd als leerling en later binnen diverse functies in het primair, voortgezet en HBO-onderwijs en bij de onderwijsinspectie heb ik ervaren dat christelijk onderwijs van onschatbare waarde is voor jongeren. Graag ondersteun ik vanuit een toezichthoudende rol het blijvend bieden van christelijk, bijbelgetrouw, kwalitatief goed onderwijs op de vestigingen van het Gomarus College en ROC Menso Alting in Groningen, Friesland en Drenthe.

Rob Bouman RA, portefeuille financiën en bedrijfsvoering

De GSG en het Gomarus College hebben voor mij (vroeger) en voor mijn kinderen in de afgelopen jaren veel betekent. Het Christelijk / Gereformeerd onderwijs heeft geholpen in mijn en hun vorming en ik hoop dat dit voor alle kinderen geldt. Een leven lang leren, waarbij de christelijke identiteit centraal staat. Dit is voor mij vanaf het begin de belangrijkste reden geweest om als lid van de RvT te willen bijdragen aan het onderwijs van de GSG. Vanuit mijn achtergrond als accountant heb ik in het verleden ook onderwijsinstellingen gecontroleerd. Die kennis en ervaring met onderwijs en financiën is de expertise die ik met veel plezier inbreng in de Raad van Toezicht en de auditcommissie.

Arnold Huijgen, voorzitter en portefeuille identiteit

Onderwijs verbreedt niet alleen je horizon, het opent complete werelden. Zelf ben ik door het onderwijs dat ik ontving geworden wie ik ben en geniet ik in mijn dagelijks werk van het contact met studenten. In onze tijd is een gereformeerde school belangrijker dan ooit: jongeren worden voor het leven gevormd. Daarom zet ik me graag in als voorzitter van de Raad van Toezicht van de GSG.

Pieter Hakvoort, portefeuille financiën en bedrijfsvoering

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.” Ik las deze uitspraak een aantal jaren geleden in een boek over Nelson Mandela. Het inspireerde mij en is ook precies waarom ik graag een bijdrage lever aan de GSG vanuit mijn rol als toezichthouder. Mooi om vanuit een christelijke visie samen te mogen bouwen aan de maatschappij van nu en morgen. 

Robertha Langenberg, portefeuille onderwijs

De dynamiek die jongeren met zich meebrengen, het aansluiten bij hun belevingswereld en de continue uitdaging om boeiend en actueel onderwijs te bieden bij iedere leeftijdsfase en ieder opleidingsniveau: het is een omgeving waarin ik mij thuis voel en waar ik hart voor heb. Onderwijs is voortdurend in beweging en vraagt daarom steeds om herbezinning in het moment en tegelijkertijd om een blik richting de horizon. In die dynamiek mag ook de Gereformeerde Scholengroep zich bewegen en als prachtige organisatie zich laten zien. Ik voel me daardoor aangesproken en wil graag met mijn professionele en persoonlijke kwaliteiten als lid van de Raad van Toezicht mijn bijdrage leveren.

Contactgegevens Raad van Toezicht:

Postadres: Postbus 935, 9700 AX  Groningen
Telefoon: 050 5244500
E-mail: rvt@gsg.nl