Tegemoetkoming schoolkosten

De minister van Onderwijs heeft mbo-scholen voor 2018 een budget gegeven om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij de aanschaf van leermiddelen voor hun kind. Hier leest u of u voor deze financiële tegemoetkoming in aanmerking komt en hoe u deze kunt aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Uw kind is minderjarig. Op 1 augustus 2018 was uw kind nog geen 18 jaar
  • Uw kind volgt een BOL opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg)
  • Het gezinsinkomen is niet toereikend. Dit wordt getoetst door stichting Leergeld. Leeft u van een uitkering of deeltijdbaan, bent u startende ondernemer of ZZP-er of is er een schuldensituatie, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt.

Als u niet aan alle criteria voldoet, kunt u geen tegemoetkoming aanvragen. U kunt wel een betalingsregeling met ROC Menso Alting afspreken, zodat u in termijnen kunt betalen.

Welke kosten vallen onder de regeling

De regeling betreft alle verplichte leermiddelen zoals vermeld op de boekenlijsten van onze opleidingen. Dit zijn leermiddelen die een student nodig heeft voor het volgen van onderwijs en het doen van het examen. De regeling geldt niet voor lesgeld, reiskosten en de kosten voor activiteiten en faciliteiten waarvoor de studenten zich op vrijwillige basis kunnen aanmelden/gebruik van kunnen maken.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

  1. U doet bij Stichting Leergeld een aanvraag voor een inkomenstoets: http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ . Is er geen Stichting Leergeld in uw woonplaats, neem dan contact op met uw gemeente voor een inkomenstoets.
  2. Stichting Leergeld (of de gemeente) stuurt ROC Menso Alting een e-mail met een verklaring dat de inkomenstoets is afgenomen en in deze verklaring staat of het gezin voldoet aan de criteria om gebruik te kunnen maken van de regeling ten aanzien van MBO-kosten. 
  3. Het ROC Menso Alting neemt contact met u op. Als u al leermiddelen hebt gekocht wordt een kopie van de factuur of het betaalbewijs opgevraagd.
  4. De financiële administratie zorgt voor de betaling van de tegemoetkoming.