Mbo-certificaten/keuzedelen

Hieronder vind je alle keuzedelen die wij op school aanbieden onder elkaar. 

Helpende plus (K1296)

Inhoud
Wondverzorging, medicatie, kennis en verdieping van ziektebeelden. Met dit keuzedeel word je bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van Zorg & Welzijn veel gevraagd worden. Je leert een inschatting te maken van de situatie, hulp te verlenen bij acute situaties of hulp in te schakelen van collega’s.

Duur traject
12 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting

Aantal deelnemers
8 – 12

Prijs
€875,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

Inhoud
Het keuzedeel Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gaat over mensen die na hun geboorte door een traumatisch of niet-traumatisch letsel een beschadiging aan de hersenen hebben opgelopen. Dit betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Mensen met NAH kunnen zeer uiteenlopende problemen ondervinden op het gebied van denken, gedrag en gevoel als gevolg van hersenletsel. Voorbeelden daarvan zijn beperkingen en veranderingen van emoties en karakter. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen stoornissen hebben in motoriek, denken, emotie en gedrag waardoor zij beperkingen ondervinden in het dagelijks leven en mogelijk vastlopen.

Om mensen met NAH te kunnen begeleiden is inzicht nodig van de individuele situatie en vooral begrip en erkenning tonen van de problematiek. Vaak is het een zoektocht om als professional de client de juiste begeleiding te kunnen bieden. Een standaardaanpak is er niet. Het blijft altijd maatwerk omdat iedere situatie en ieder persoon anders is. Dat vraagt veel geduld, begrip, inlevingsvermogen en deskundigheid van de professional.

Met dit keuzedeel leer je wat niet aangeboren hersenletsel is, hoe je niet-aangeboren hersenletsel kunt herkennen, welke gevolgen er zijn en welke invloed het heeft op de betrokkenen en zijn omgeving. Met de beroepsgerichte kennis en vaardigheden die aan bod komen leer je als beginnend beroepsbeoefenaar hoe je niet-aangeboren hersenletsel kunt herkennen. Dat doe je op basis van instructie. Tot slot leer je hoe je mensen met NAH en de naastbetrokkenen het beste kunt begeleiden. Je onderzoekt wat NAH is en wat het betekent voor de getroffene en naastbetrokkenen. Je leert meer over emoties en gedragingen van iemand met hersenletsel. Je leert hoe je hier zelf mee kunt omgaan en positief op kunt inspelen.

Dit keuzedeel bestaat uit drie leereenheden. Het perspectief van mensen met NAH zal worden vormgegeven vanuit de driehoek:

 • Wat is niet-aangeboren hersenletsel?
 • Omgang met mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de praktijk
 • Begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Duur traject
10 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting / online

Aantal deelnemers
9

Prijs
€575,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (K0066)

Inhoud
Moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat is een hele mond vol. Maar over welke doelgroep hebben we het dan? Moeilijk verstaanbaar gedrag is een algemene benaming voor probleemgedrag. Denk bijvoorbeeld aan verbale, non verbale en fysieke agressie, grensoverschrijdend gedrag, criminaliteit en verslaving.

Het keuzedeel zelf gaat over de doelgroep (SG)LVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt). Dus mensen met een licht verstandelijke beperking en (grensoverschrijdend) probleemgedrag. Maar wat is probleemgedrag? Wat zie je dan? Wat kunnen de oorzaken zijn? En hoe ga je ermee om en hoe begeleid je mensen met (SG)LVB? Nu is het moeilijk om op die vragen één concreet antwoord te geven. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag en deze kunnen op elkaar inspelen.

Om mensen met (SG)LVB te kunnen begeleiden is inzicht nodig. Vaak is het een zoektocht om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Iedere situatie en ieder persoon is anders. Dat vraagt veel begrip, inlevingsvermogen en deskundigheid van de professionals. Het is belangrijk om goed te kijken wie de cliënt is.

In dit keuzedeel onderzoek je wat (SG)LVB is en wat het betekent voor de betrokkene en naastbetrokkenen. Je leert meer over emoties en gedragingen van iemand met (SG)LVB en hoe je hier zelf mee kunt omgaan en gedrag kunt beïnvloeden.

In de theoriebronnen vind je de nodige informatie. Daarna ga je zelf jouw kennis verder uitbreiden door middel van opdrachten. Kom je er niet uit? Vraag hulp aan professionals in je (werk)omgeving!

 • Doelgroep (SG)LVB
 • Ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen met (SG)LVB
 • Wetgeving en sociale netwerk en de (SG)LVB-cliënt

Duur traject
10 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting / online

Aantal deelnemers
9

Prijs
€575,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Verdieping kraamzorg (K1200)

Inhoud
Heb jij een verzorgende-IG diploma met werkervaring in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg en wil je graag werken in de kraamzorg? Dan is dit je kans om verzorgende-IG in de kraamzorg te worden. 

Het ROC Menso Alting biedt in een verkort traject een scholing aan waarbij je in 20 weken een bewijs van deelname behaalt. Met het behalen van dit bewijs kun jij je als kraamverzorgende registreren bij het Kennis Centrum Kraamzorg (KCKZ). 

Het beroep
Als kraamverzorgende word je ingezet in situaties vlak voor, tijdens en (gemiddeld) acht dagen na de geboorte van een baby. In de kraamzorg staan zowel de moeder als de pasgeborene centraal. In deze verschillende situaties kun je inschatten welke zorg en begeleiding er nodig is. Je hebt een professionele houding en kunt met kennis van zaken het beroep uitoefenen. Je observeert, signaleert en coördineert. De kraamverzorgende werkt intensief samen met onder andere de verloskundige en overige professionals in de geboortezorg. 

Het werken in de kraamzorg is afwisselend, uitdagend en veelzijdig. 

Belangrijke persoonskenmerken van een kraamverzorgende zijn: Flexibel, sociaal, geduldig, zorgzaam, praktisch en betrouwbaar, daarnaast kun je goed samenwerken en blijf je ook in acute situaties rustig en alert. 

Om deel te kunnen nemen aan deze scholing moet je eerst solliciteren en aangenomen worden bij een kraamzorgorganisatie. Zodra je bent aangenomen bij een organisatie, kun je  je aanmelden voor de verdieping in de kraamzorg. 

De scholing
Wanneer je bij het ROC Menso Alting de verdieping in de kraamzorg gaat volgen dan weet je dat je hebt gekozen voor kwaliteit. De docenten waar je door wordt begeleid en opgeleid kennen het beroep en werken nauw samen met de kraamzorgorganisaties in de regio. 
De scholing voldoet aan de nieuwste eisen en inzichten van het beroep kraamverzorgende. 

In de opleiding leer je methodisch werken in de kraamzorg  De vakken zijn gericht op het bieden van zorg en begeleiding tijdens een bevalling en in de kraamtijd. Je leert de vakkennis en vaardigheden aan om te zorgen voor een optimale begeleiding van moeder en kind in de nieuwe gezinssituatie. Het begeleiden bij de voeding van de pasgeborene, zowel borstvoeding als kunstvoeding is een belangrijk onderdeel van deze scholing. 

Er zijn 12 bijeenkomsten van vijf klokuren op het ROC Menso Alting.
Je rond de scholing af met een portfolio en een praktijkexamen.
Aan het eind van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname van het ROC Menso Alting voor het keuzedeel verdieping in de kraamzorg. 

Duur traject
20 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting 

Aantal deelnemers
9

Prijs
€975,-

Afronding
Branche certificaat

Toelatingseisen
Leeftijd: 19 jaar of ouder
Minimaal één van de onderstaande diploma’s: 

 • Een Verzorgende-IG diploma en werk of stage ervaring in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg
 • Diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) 

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Belevingsgericht werken (K0790)

Inhoud
Thema’s, sfeer en interactie spelen een belangrijke rol in het werk van de (Persoonlijk) Begeleider. Het werken met verschillende groepen, passend bij de visie van de organisatie, doet steeds opnieuw een beroep op jouw inlevings- en organisatievermogen. Het omgaan met diverse vragen of wensen van de cliënten/bezoekers is steeds weer een uitdaging. Je speelt in op steeds wisselende en onverwachte omstandigheden. Er wordt van jou verwacht dat je kennis hebt van belevingsmodellen en de vaardigheid hebt om door gedrag de beleving van de cliënt/organisatie positief te beïnvloeden.  

Een aantal begrippen die aan de orde komen: gastveiligheid, gastvriendelijkheid, klachtvriendelijkheid, creëren van sfeer, kennis van belevingsmodellen, kunnen omgaan met diverse vragen/wensen van de gasten/cliënten, kunnen inspelen op wisselende en onverwachte omstandigheden.  

Bovenstaande klinkt abstract, maar dat is het keuzedeel niet omdat het heel erg gericht is op jouw stage- of werkpraktijk.  

Duur traject
10 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting / online

Aantal deelnemers
9

Prijs
€575,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Verdieping palliatieve zorg (K1006)

Inhoud
De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen ouder worden en langer thuis wonen. Palliatieve zorg neemt daarbij een steeds belangrijkere plaats in omdat iedere burger verzekerd moet zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.  

Als begeleider/verzorgende verleen je palliatieve zorg passend binnen jouw werkveld en signaleer je tijdens de zorg lichamelijke of psychische veranderingen bij de zorgvrager. Je gaat met de zorgvrager en naastbetrokkenen na wat hun wensen en behoeften zijn t.a.v. de zorg, ondersteuning en begeleiding. Je beantwoordt vragen en geeft daarbij informatie over de verschillende mogelijkheden rondom de palliatieve zorg. Je overlegt met collega’s en deskundigen (multidisciplinaire team) over de wensen en behoeften van de zorgvrager en maakt afspraken over de rollen en taken in de zorg/ondersteuning voor de zorgvrager.   

Jij ondersteunt de zorgvrager en zijn/haar naasten tijdens de palliatieve fase en past de zorg aan op de individuele zorgvrager en situatie. Jij bespreekt, indien gewenst door de zorgvrager, ethische kwesties met de zorgvrager en naasten en schakelt zo nodig de hulp in van andere deskundigen.
Je verdiept je op het gebied van kennis en het toepassen van deze kennis omtrent de meest voorkomende symptomen zoals pijn, benauwdheid, vermoeidheid etc. 

Duur traject
12 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting / online

Prijs
€1225,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Verplegende en verpleegtechnische Vaardigheden (K0119)

Inhoud
Dit keuzedeel is van belang omdat beginnend beroepsbeoefenaren Maatschappelijke Zorg niveau 4, die dit keuzedeel hebben gevolgd, breder kunnen worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen door het volgen van het keuzedeel ondersteunende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen. Hierdoor hebben beginnend beroepsbeoefenaren meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verplegende taken worden gecombineerd. 

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt
 • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
 • Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen
 • Biedt passende zorg
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Duur traject
24 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting

Aantal deelnemers
16

Prijs
€1225,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023

Verzorgende en Verpleegtechnische Vaardigheden (K0118)

Inhoud
Dit keuzedeel is van belang omdat beginnend beroepsbeoefenaren Maatschappelijke Zorg niveau 3, die dit keuzedeel hebben gevolgd, breder kunnen worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen door het volgen van het keuzedeel ondersteunende taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Hierdoor hebben beginnend beroepsbeoefenaren meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd. 

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verzorgende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • Biedt specifieke zorg
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast 

Duur traject
24 weken

Locatie
Groningen, ROC Menso Alting

Aantal deelnemers
16

Prijs
€1225,-

Afronding
Mbo-certificaat

Start scholing (bij voldoende deelname)
September 2022 en februari 2023