Veilige school

Wij willen graag dat je je veilig voelt op school. Soms gebeurt er toch iets waardoor je je onveilig voelt. Praat erover met de betrokken docent/student en je ouder(s). Ook kun je natuurlijk terecht bij je coach.

Interne vertrouwenspersonen Veilige School

Is er meer aan de hand, bijvoorbeeld seksuele intimidatie? Spreek dan één van onze interne vertrouwenspersonen aan. Je kunt met hem/haar vertrouwelijk praten. Zij zijn ervoor om samen met jou te kijken naar een oplossing of een klachtenprocedure op te starten. De interne vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: 

Extern vertrouwenspersoon

Ook zijn er externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Dit zijn professionele vertrouwenspersonen die verder niets met de school te maken hebben. Je kunt bij deze personen met je vragen, klachten en zorgen terecht; de vertrouwenspersoon luistert graag en kan je begeleiden in een (klachten)procedure. Onze externe vertrouwenspersonen zijn verbonden aan Hét Vertrouwensbureau, hetvtb.nl, tel. 085 – 1055055, e-mail: algemeen@hetvtb.nl. Als je contact opneemt, kun je aangeven of je een man of vrouw wilt spreken.

Voor medewerkers met vragen of klachten over sociale veiligheid op het werk zijn speciale externe vertrouwenspersonen voor medewerkers beschikbaar. Medewerkers kunnen contact opnemen met het GIMD, tel. 088 – 800 8500, of via het invulformulier op de GIMD-website.

Vragen of informatie?