Exameneisen voor de generieke vakken

Nederlands, Engels, Duits en rekenen

Generieke vakken zijn algemene vakken die binnen alle mbo-opleidingen een plek hebben. Nederlands en rekenen zitten in alle opleidingen, Engels en Duits zijn óf een vast onderdeel van een opleiding óf een keuzedeel. Hieronder lees je wat de exameneisen zijn voor de verschillende generieke vakken.

De verschillende niveaus (2F en 3F) voor Nederlands en rekenen zijn beschreven in het referentiekader van Meijerink: http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/referentiekader/

De verschillende niveaus voor Engels en Duits zijn beschreven in het Europees referentiekader: http://www.erk.nl/leerling/watiserk/

Je kunt ervoor kiezen om voor een bepaald vak op een hoger niveau examen te doen. Dit moet vooraf aangevraagd worden bij de examencommissie van onze school.

Nederlands

Voor Nederlands doe je drie instellingsexamens (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven) en één landelijk centraal examen (Lezen & Luisteren).

Niveau 2 opleidingen:
Je moet de verschillende onderdelen beheersen op niveau 2F.
– Je eindcijfer  moet tenminste een 5 zijn.
– Voor niveau 2 studenten wordt nu nog cijferdifferentiatie toegepast, omdat ze hetzelfde eindniveau als niveau 3 studenten moeten behalen. Je docent Nederlands kan je uitleggen wat dit betekent.

Niveau 3 opleidingen:
– Je moet de verschillende onderdelen beheersen op niveau 2F.
– Je eindcijfer moet tenminste een 5 zijn.

Niveau 4 opleidingen:
– Je moet de verschillende onderdelen beheersen op niveau 3F.
– Je eindcijfer mag een 5 zijn, maar dan moet het eindcijfer van Engels tenminste een 6 zijn.

Rekenen

Rekenen sluit je af met een examen waarbinnen alle domeinen (getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden) geëxamineerd worden. De inhoud van het rekenonderwijs is veranderd: je volgt rekenen op niveau 2, niveau 3 óf niveau 4, afhankelijk van het niveau van je opleiding.

Rekenen telt vanaf cohort 2022/2023 óók mee in de zakslaagregeling.

Voor niveau 2 opleidingen geldt:
– Je mag voor Nederlands óf rekenen (afgerond) een 5 als eindcijfer hebben, maar dan moet het andere eindcijfer (afgerond) een 6 zijn.

Voor niveau 3 opleidingen geldt:
– Je mag voor Nederlands óf rekenen (afgerond) een 5 als eindcijfer hebben, maar dan moet het andere eindcijfer (afgerond) een 6 zijn.

Voor niveau 4 opleidingen geldt:
– Je mag voor Nederlands, Engels óf rekenen (afgerond) een 5 als eindcijfer hebben, maar dan moeten de andere twee eindcijfers (afgerond) een 6 zijn.

Engels

Engels wordt alleen binnen de niveau 4 opleidingen verplicht geëxamineerd. Dat gebeurt door middel van een landelijk centraal examen (Lezen & Luisteren) en instellingsexamens (Spreken, Gesprekken Voeren en Schrijven). Het kan zijn dat Engels als een keuzedeel in je opleiding zit. Een keuzedeel moet geëxamineerd worden.

Niveau 2 opleidingen:
– Engels wordt op onze school aangeboden als een keuzedeel op niveau A2.
– Er moet een cijfer zijn behaald dat op de resultatenlijst van het diploma komt te staan.

Niveau 3 opleidingen:
– Er gelden geen wettelijke generieke eisen voor het vak Engels voor niveau 3 opleidingen.
– Op onze school wordt Engels wel aangeboden binnen niveau 3 opleidingen. Je moet er een resultaat voor behalen.

Niveau 4 opleidingen:
– Je moet de onderdelen Lezen en Luisteren beheersen op niveau B1.
– Je moet de onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven beheersen op niveau A2.
– Je eindcijfer mag een 5 zijn, maar dan moet je eindcijfer voor Nederlands tenminste een 6 zijn.

Duits

Binnen sommige mbo-opleidingen (niveau 3 en niveau 4) wordt het vak Duits aangeboden. Het vak Duits wordt aangeboden als een (verplicht) keuzedeel.

Niveau 2 opleidingen:
– geen Duits

Niveau 3 opleidingen:
– Keuzedeel: in het dossier van je opleiding staat vermeld welk eindniveau gewenst is.
– Het keuzedeel wordt verplicht geëxamineerd.

Niveau 4 opleidingen:
– geen Duits