Terugkoopregeling leermiddelen

Heb jij alle leermiddelen gekocht van de lijst en heb je niet alles gebruikt gedurende het schooljaar? Je kan dit boek of de licentie laten terugkopen door school. Lees verder voor de voorwaarden. 

Wanneer recht op terugkoop

Hieronder lees je wanneer je wel en niet een verzoek kan indienen bij school om je ongebruikte leermiddel terug te kopen.

Je kunt wel gebruik maken van de regeling terugkoop ongebruikte leermiddelen: 

  • Wanneer je leermiddelen wel hebt aangeschaft, maar deze niet zijn gebruikt. Ongebruikte leermiddelen zijn boeken en/of licenties die zichtbaar ongebruikt zijn gebleven tijdens de studieperiode van de student, omdat de docent van het betreffende vak geen opdracht gegeven heeft met het boek of de licentie te werken. Wanneer een boek als naslagwerk dient en niet in de lessen gebruikt wordt, moet dit op de leermiddelenlijst zichtbaar zijn gemaakt. De student heeft dan zelf de keus of het leermiddel wordt aangeschaft.
  • Wanneer er een fout staat op de leermiddelenlijst. Wanneer een boek of licentie onjuist op de leermiddelenlijst vermeld is, heeft de student het recht om de kosten van het boek of de licentie bij de school terug te vragen. De student moet daarvoor wel een betalingsbewijs kunnen laten zien.

Je kunt geen gebruik maken van de regeling terugkoop ongebruike leermiddelen: 

  • Wanneer de student onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals een uniformjas) niet heeft gebruikt. Het gaat hier om persoonlijke eigendommen.
  • Wanneer een student eerder gestopt is met studeren. Het kan hier gaan om een negatief bindend studieadvies (BSA). Of de student is genoodzaakt te stoppen door privéomstandigheden.
    In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten dat wel recht is op terugkoop van leermiddelen. 

Terugkoop ongebruikte leermiddelen studenten

Wil je gebruik maken van de regeling terugkoop ongebruikte leermiddelen? Vul dan het onderstaande formulier in. Let op: stuur je betalingsbewijs via de e-mail naar groningen@rocmensoalting.nl of lever deze in bij de administratie van school. Heb je vragen? Dan kun je bellen met school of je vraag stellen bij de de balie bij de hoofdingang.

E-mail adres(Vereist)

Regeling ’terugkoop ongebruikte leermiddelen’ in Financieel Reglement