header image

Gezonde School Vignet 2022 - 2025 ontvangen

16 november om 13:27 uur

Gezonde School Vignet 2022 – 2025 ontvangen

Onze school is gezond!
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Dag van de Gezonde School

16 november is de Dag van de Gezonde School en dat hebben we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Studenten van het keuzedeel Leider Sportieve Recreatie organiseerden door de hele school verschillende sportieve activiteiten te doen, zoals zaklopen, tafeltennis, just dance, voetbal etc. En er werd gratis fruit (en koffie/thee) uitgedeeld.