header image

MBO-Studentenfonds

Waarom MBO-Studentenfonds?

Het MBO-Studentenfonds is er voor de mbo-student die wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken. Geldt dit voor jou en volg je bij ons een opleiding of kom je volgend jaar bij ons op school? Lees hieronder wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van het Studentenfonds. 

Let op: vanaf 3 juli 2024 kun je via deze pagina een aanvraag indienen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je kunt de financiële hulp van het MBO-Studentenfonds inroepen in de volgende situaties: 

 • Vrijwilligerswerk: ik doe vrijwilligerswerk voor een bestuurlijke of maatschappelijke organisatie.
 • Financiële reden: ik en/of mijn ouder(s)/verzorger(s) kunnen de opleiding en/of de leermiddelen niet betalen.
 • Bijzondere omstandigheid: er is een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld ziekte.
 • Zit jij in de Studentenraad van school? Dan kun je ook een beroep doen op het MBO-Studentenfonds. De informatie hierover ontvang je via onze medewerkers die betrokken zijn bij de Studentenraad. 

Vrijwilligerswerk

Wanneer jij vrijwilligerswerk doet voor een bestuurlijke- of maatschappelijke organisatie, kun je een beroep doen op het MBO-Studentenfonds. Je moet dan voldoen aan de volgende punten:

 • Het vrijwilligerswerk is belangrijk voor school en/of voor de opleiding die je volgt
 • Jij volgt een BOL of BBL-opleiding, ongeacht je leeftijd

Naast het invullen van het aanvraagformulier moet je ook een motivatiebrief schrijven. Bekijk bij ‘Welke bewijsstukken lever ik aan’ in het grijze vak wat hier exact in moet komen te staan. Je mailt de brief naar: mbostudentenfonds@rocmensoalting.nl. 

Financiële reden

Kun jij en/of je ouder(s)/verzorger(s) de opleiding of de leermiddelen niet betalen? Ben je jonger dan 18 jaar en volg je een BOL-opleiding bij ons of ga je dit doen? Dan kun je een aanvraag doen voor het MBO-Studentenfonds.  
Vul het formulier volledig in. Lees bij ‘Welke bewijsstukken lever ik aan’ in het grijze vak voor meer informatie over de bewijsstukken die je moet aanleveren. 

Bijzondere omstandigheid

Je loopt studievertraging op door een bijzondere omstandigheid en daarom wil je een aanvraag doen bij het MBO-Studentenfonds. Deze bijzondere omstandigheden zijn: 

 • ziekte
 • zwangerschap en bevalling
 • handicap of chronische ziekte
 • bijzondere familieomstandigheden
 • een onvoldoende studeerbare opleiding
 • overige door de instelling vastgestelde bijzondere omstandigheden

Ook de volgende zaken zijn belangrijk: 

 • Je volgt een BOL-opleiding, ongeacht je leeftijd
 • Je ontvangt geen basisbeurs (meer)

Let op: Je moet eerst andere financiële ondersteuning vanuit de overheid- en particuliere instanties gebruiken voordat er aanspraak gemaakt kan worden op het MBO-Studentenfonds. 

Vul het formulier volledig in. Je leest bij ‘Welke bewijsstukken lever ik aan’ in het grijze vak meer over de bewijsstukken die je moet aanleveren. 

Vragen of hulp nodig?

Als school helpen wij je graag bij de aanvraagprocedure als dat nodig is. Voor vragen kun je een mailtje sturen naar: mbostudentenfonds@rocmensoalting.nl

Welke bewijsstukken lever ik aan?