Keuzedelen

Naast de kwalificatie volgt de student keuzedelen. Keuzedelen zijn in 2016 ingevoerd in het mbo. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie. Keuzedelen zijn verbredend of verdiepend en dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Elke school  maakt eigen keuzes bij het aanbieden van keuzedelen.
Het basis-, profiel, en een of meerdere keuzedelen vormen gezamenlijk de diplomagerichte beroepsopleiding. Het keuzedeel vormt een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering.

Aanvullende diplomavoorwaarde

De student moet voldoen aan zijn keuzedeelverplichting qua uren (bij 480 of 720). Het aantal uren wat besteed wordt aan keuzedelen ligt aan de wettelijke duur van de opleiding. Keuzedelen worden geëxamineerd. Het resultaat telt mee in de zak/slaagbeslissing. De examens voor keuzedelen worden opgenomen op je individueel examenplan (dus ook jouw keuze voor keuzedelen staat daarop vermeld).

Je hebt een keuze

De school moet voldoende keuzedelen aanbieden gelet op de keuzedeelverplichting per soort opleiding. Een school kiest uit het aanbod van de beschikbare keuzedelen die gekoppeld zijn aan de betreffende kwalificatie. Afspraken over bij de opleiding gekozen keuzedelen legt de school vast in de onderwijsovereenkomst. In de studiegids kun je zien wat het aanbod van keuzedelen is voor jouw opleiding.

Er zijn een paar ‘spelregels’
• Een keuzedeel is gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties die aangeboden worden door de school.
• De school moet de student voldoende keuzemogelijkheid bieden uit gekoppelde keuzedelen:
o dit kan jaarlijks een keuze uit twee verschillende keuzedelen;
o voor de hele opleiding bij de start van de opleiding.