header image

BPV Zorg & Welzijn

Regelen van een stage

Binnen de afdeling Zorg en Welzijn verschilt het per opleiding hoe je een stage regelt.

MzVz – Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG niveau 3
De stages voor MzVz kunnen op twee manieren geregeld worden. Zie hiervoor de uitleg van Maatschappelijke zorg niveau 4 en mbo-verpleegkunde. Dit verschilt per student, de BPV-coördinator kan je vertellen welke optie voor jou van toepassing is.

Maatschappelijke Zorg niveau 4
Je zoekt zelf een stage via: www.stagemarkt.nl. Hier kun je stagebedrijven vinden die erkend zijn voor jouw opleiding. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van je stage, kun je contact opnemen met je BPV-coördinator (Jeroen Elzinga).

Vervolgens neem je zelf contact op met de instelling om te vragen of ze een stageplaats hebben. Zorg dat je tijdens dit gesprek de juiste gegevens bij de hand hebt (periode, urenaantal e.d.).

MBO-Verpleegkunde
In Noord-Nederland zijn er twee manieren om een stageplaats te regelen. Dit hangt af van waar het stagebedrijf gevestigd is

In Groningen en Drenthe loopt het aanbod van zorgstages via NetwerkZON en mag je de instellingen niet zelf benaderen. De BPV-coördinator mailt jou met een aanbod van stageplaatsen waaruit je een top 3 kunt kiezen. Vervolgens krijg je van je BPV-coördinator te horen waar je stage zal gaan lopen.

Als je wilt stagelopen in Friesland zoek je zelf een stage via: www.stagemarkt.nl. Hier kun je stagebedrijven vinden die erkend zijn voor jouw opleiding. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van je stage, kun je contact opnemen met je BPV-coördinator (Wietske Steendam). Vervolgens neem je zelf contact op met de instelling om te vragen of ze een stageplaats hebben. Zorg dat je tijdens dit gesprek de juiste gegevens bij de hand hebt (periode, urenaantal e.d.).

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)

Maatschappelijke Zorg niveau 4

Als je een stageplek hebt gevonden vul je op de website het aanvraagformulier BPVO in, die vind je onderaan deze pagina. Nadat je het formulier volledig hebt ingevuld ontvang je binnen vijf werkdagen je praktijkovereenkomst (BPVO) in je schoolmail. De BPVO moet voor de start van je stage getekend zijn door jou en je stagebegeleider.

Je mailt de ondertekende BPVO via een pdf (scan) naar bpv@rocmensoalting.nl. Dit doe je uiterlijk twee weken voor de start van je stage.
Je mag pas starten met je stage wanneer je je BPVO op tijd getekend ingeleverd hebt. 

Als je vragen hebt over de praktijkovereenkomst, mag je contact opnemen met Greet van der Velde (medewerker BPV-bureau).

MBO-Verpleegkunde
De BPV-coördinator vraagt de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) voor je aan. Je tekent de BPVO in drievoud (één voor het stagebedrijf, één voor de school en één voor jezelf) en levert ze in bij de BPV-coördinator. Zij zorgt ervoor dat de BPVO verstuurd wordt naar het stagebedrijf voor ondertekening. Via haar krijg je ook een door alle partijen getekend exemplaar retour. 

De BPVO moet voor de start van je stage getekend zijn door jou en je stagebegeleider.
Als je vragen hebt over de praktijkovereenkomst, mag je contact opnemen met de stagecoördinator.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor sommige stages in de zorg wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de vervulling van een specifieke taak of functie in je stage.

De VOG kun je aanvragen bij de gemeente door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kun je downloaden op www.justis.nl. Na invulling lever je het formulier in bij het gemeentehuis.

Als je geen strafblad hebt, heb je de VOG binnen twee weken in huis. Heb je wel een strafblad, dan moet uitgezocht worden of je wel of geen VOG kunt krijgen. In dat geval kan het tot acht weken duren voor je hem in huis hebt.

Tijdens en na je stage

Informatie over de inhoud van de BPV vind je in de BPV-boeken van jouw opleiding in OnStage.
Aan het einde van je stage vul je de urenregistratie in. Deze moet je samen met je eindbeoordeling inleveren bij je stagedocent.

Contactgegevens BPV-coördinator

BPV-coördinator MVz – Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG, niveau 3:
Giny Moltmaker 
sl.moltmaker@rocmensoalting.nl
050-5244588 of 06-83555739 
Kamer 0.15b

BPV-coördinator Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 4:       
Jeroen Elzinga  
rj.elzinga@rocmensoalting.nl 
050-5244588 of 06-83599681
Kamer 0.15b 

BPV-coördinator MBO-verpleegkunde en MzVz:
Wietske Steendam
w.steendam@rocmensoalting.nl 
050-5244587
Kamer 0.15b

Aanvraagformulier BPVO (praktijkovereenkomst)

E-mailadres student(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
DD dash MM dash JJJJ