Niet de juiste vooropleiding?

Misschien wil je graag toegelaten worden tot een mbo-opleiding, maar heb je geen diploma. Ook kan het zijn dat je geen diploma kan laten zien of dat je diploma niet van het juiste niveau is. Je bent dan niet wettelijk toelaatbaar.

Verzoek voor een onderzoek: de toelatingsonderzoekprocedure

Als je niet wettelijk toelaatbaar bent, kun je een verzoek voor een onderzoek indienen om toch toegelaten te worden. Dit moet je doen bij de toelatingscommissie van de mbo-school waar je een opleiding wilt gaan doen. Hiervoor moet je een motivatiebrief naar de toelatingscommissie sturen. Hiermee start je de procedure voor een toelatingsonderzoek. Lees in de toelichting op de procedure wat je kunt verwachten. 

Doel toelatingsonderzoek

Dit onderzoek gaat na of je het niveau aan kan en wat je al moet kennen en kunnen voor een bepaalde opleiding. De inhoud van het onderzoek hangt dus echt af van de opleiding die je wilt gaan doen. Het kan zijn dat je voor de ene opleiding niet toelaatbaar bent omdat je een bepaald vak niet hebt gehaald, terwijl je voor een andere opleiding van hetzelfde niveau wel toelaatbaar zou kunnen zijn, omdat voor deze opleiding het ontbreken van dit vak niet belangrijk is. Daarnaast wordt er ook gekeken naar je opgebouwde levens- en werkervaring.
 
Het toelatingsonderzoek is gericht op een specifieke opleiding en een specifiek niveau. Het onderzoek geldt dus niet voor meerdere opleidingen in een bepaalde richting. Wil je naar een andere opleiding dan waar je voor onderzocht bent, dan volgt dus een nieuw onderzoek. Het kan wel zijn dat er informatie uit het vorige onderzoek gebruikt kan worden. Dit nieuwe onderzoek kan daarom misschien  minder uitgebreid zijn. Je kunt ook een verzoek doen aan de school van je keuze om voor meerdere opleidingen in één keer getest te worden.

Alle noordelijke roc’s hebben dezelfde procedure

De noordelijke mbo’s hebben gezamenlijk een toelatingsprocedure ontwikkeld. Hiermee willen de mbo-scholen er voor zorgen dat iedereen die niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, gelijk behandeld wordt door de noordelijke mbo’s.

De uitslag van de ene mbo-school wordt dan ook overgenomen door de andere mbo-school als je je bij een ander mbo voor dezelfde opleiding aanmeldt als waar het onderzoek op gericht was. Je zorgt er dan zelf voor dat de nieuwe school de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd ontvangt.